Anytime Mailbox tworzy faktury w formacie specjalnie dostosowanym do ciebie, z logo twojej firmy do rozesłania elektronicznie klientom.

 

Faktury najemców tworzone są i udostępniane tobie do wglądu pierwszego dnia każdego miesiąca. Należne saldo wykazane na wyciągu najemcy potrącane jest z rachunku karty kredytowej najemcy piątego dnia każdego miesiąca. Otrzymasz e-mail piątego dnia miesiąca z informacją o wysokości obciążeń każdego klienta oraz czy transakcja kartą się powiodła.

 

Abonament miesięczny

 

Gdy pojawi się nowy najemca i zostanie on zatwierdzony, z jego karty kredytowej pobierana jest miesięczna opłata. Pierwszego dnia kolejnego miesiąca generowana jest faktura zawierająca następujące pozycje:

  • Liczba dni wykorzystania usługi w minionym miesiącu. Jeśli najemca nie był klientem przez pełen miesiąc, proporcjonalnie do czasu użytkowania.
  • Zaliczka na bieżący miesiąc. Dotyczy to wyłącznie najemców, których my kierujemy do ciebie, w pierwszym miesiącu świadczenia usługi.
  • Wszelkie opłaty wynikające z Próśb o działanie, które miały miejsce poprzedniego miesiąca (np. Otwórz i Zeskanuj, Przekieruj).

 

Abonament roczny

Po zatwierdzeniu najemcy rachunek jego karty kredytowej zostanie obciążony kwotą za cały rok świadczenia usługi według wybranego abonamentu. Generowana faktura miesięczna każdego pierwszego dnia miesiąca wykazuje opłaty za Prośby o działania, które klient składał w poprzednim miesiącu. Karta kredytowa klienta z jego profilu obciążana jest piątego dnia każdego miesiąca kwotą wskazaną na fakturze.

 

Poniżej przedstawiamy jak weryfikować fakturę najemcy:

 

Przewodnik krok po kroku

  • Kliknij Klienci w menu górnym
  • Kliknij Najemcy w menu bocznym
  • Kliknij Nazwa najemcy
  • Kliknij Wyciąg
  • Kliknij na najnowszą Fakturę
  • Zweryfikuj obciążenia na fakturze, czy są prawidłowe.
  • Kliknij weryfikacja Wyciągu, aby potwierdzić prawidłowość aktualnego salda.

 

Można zmodyfikować Saldo najemcy klikając Zatwierdź transakcję i wpisując Obciążenie lub Uznanie. Te poprawki pojawią się na Wyciągu najemcy.

 

Obciążenie to kwota należna tobie przez najemcę.

 

Uznanie to kwota uznania rachunku najemcy.


Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami korzystając z któregoś z wymienionych kanałów komunikacji:


Telefonicznie:  https://www.anytimemailbox.com/contact      

Chat na żywo: https://www.anytimemailbox.com/   

e-mail: service@anytimemailbox.com