W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem strony internetowej Anytime Mailbox:

  • Po uzupełnieniu formularza internetowego najemca zostanie poproszony o przesłanie wymaganych dokumentów: poświadczony notarialnie formularz 1583 USPS (dotyczy Stanów Zjednoczonych) oraz 2 ważnych dokumentów tożsamości.

  • Po ich otrzymaniu Anytime Mailbox przeprowadzi wstępną weryfikację, aby sprawdzić czy dokumenty spełniają minimalne wymagania niezbędne do akceptacji. Po sprawdzeniu dokumentów Anytime Mailbox udostępni wniosek do zatwierdzenia w portalu najemcy.

 

W przypadku wniosków składanych z poziomy adresu zdefiniowanego przez operatora tzw. vanity address (twój portal internetowy):

  • Najemca otrzyma powiadomienie, że jego skrzynka odbiorcza została utworzona. Najemca będzie musiał przesłać poświadczony notarialnie formularz 1583 USPS oraz 2 dokumenty tożsamości (w przypadku USA) lub 2 dokumenty tożsamości w przypadku innych krajów (istnieje kilka wyjątków w niektórych państwach europejskich).

  • W odróżnieniu od wniosków składanych za pośrednictwem Anytime Mailbox wnioski składane bezpośrednio będą od razu pojawiać się do akceptacji na pulpicie zarządzania wnioskami operatora.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami korzystając z któregoś z wymienionych kanałów komunikacji:


Telefonicznie:  https://www.anytimemailbox.com/contact      

Chat na żywo: https://www.anytimemailbox.com/   

e-mail: service@anytimemailbox.com